Kontrakt med Jonsson vedr rep af broer er indgået i dag.

​(14. november 2014 14:35)

Havnen har indgået kontrakt med Christian Jonsson Skibsbygning i Egernsund om første etape i reparation af broerne.

Arbejdet vil starte så hurtigt, som der kan skaffes materialer, og forventes afsluttet senest 15. april 2015 - med forbehold for vejrlig.

I første omgang omfatter reparationen bro E+F, som er hårdest ramt. Derudover vil enkelte meget dårlige pæle blie skiftet på andre broer. Fenderlisterne på bro E+F vil også blive fornyet.​

Reparationen vil bestå i at der opsættes ekstra pælesæt ved siden af de eksisterende. De nye pæle kan i sig selv bære broen, men af prismæssige årsager, har vi valgt at lade de gamle pæle blive siddende.

Hvis vi senere ønsker at fjerne dem, kan de saves af under dæksbrædderne.

Med venlig hilsen

Børge Frost Iwersen​

Nyheder »

Vandscooter fra IHS godkendt til brug ved havnen
Bestyrelsen har givet Idrætshøjskolen tilladelse, til at bruge slæbestedet til at søsætte deres vandscooter.
Læs mere

​Sønderborg Lystbådehavn amba  •  Marina Allé 12  •  6400 Sønderborg  •  Tlf: +45 27 84 85 25  •  E-mail: havnemester@soenderborglystbaadehavn.dk

CVR-nr. 35235884  CVRP-nr 1018464868